Väderstationen

SYDKUSTSOL® mäter solskenstid, vindriktning, vindhastighet, nederbörd och lufttemperatur med en väderstation som finns på den skånska sydkusten i Abbekås hamn.

Vi visar på att sydkusten är särskilt solig och solsäker. Vetskapen om detta tror vi är en fördel i marknadsföringen för företag som verkar i södra Skåne. Vi tror också att människor gärna besöker sydkusten och tar med sig hem upplevelsen av den soliga kusten. Vi tror också att de som bor här på sydkusten har en stark upplevelse av den lysande kraft som solen är.

Fördelen med en solsäker sydkust kan användas inför solcellsinstallation eller för att bara sprida vetskapen om den solsäkra sydkusten.  

SYDKUSTSOL® erbjuder väderdata på vår hemsida över internet, via vår hemsida över mobilen.

Söker du historiska väderdata för en längre tidsperiod, lägg då gärna in en beställning.

Med projektet Mäta soltiden på Sydkusten ville vi sätta sydkusten på solkartan, Det medför en stor fördel för människor som vill bedriva uteliv med rekreation och upplevelser. Den skånska sydkusten är ett sammantaget kustområde i Skurups, Trelleborgs och Ystad kommuner.

De vi bedömde skulle ha nytta av solskenstiden är besöksnäringsföretag, boende, fastighetsmäklare, golfklubbar, gästhamnar, båtklubbar, hotell, restauranger och handel. En solsäker sydkust kommer att ha en positiv inverkan på inflyttningen, omsättningen av bostäder och fastighetspriserna, vilket gynnar de boende. 

Genom hela tiden aktuell väderinformation som lätt nås via hemsidan, så kan besökaren och turisten jämföra solsäkerheten på sydkusten med andra destinationer. Detta medför högre besöksfrekvens och längre perioder som man stannar.

Projektet som SYDKUSTSOL® har investerat i, kunde etableras med stödmedel från EU och Leader samt med medlemsinsatser. Nu är projektet avslutat och resultatet har gått i förvaltning som föreningen ansvarar för. Det gäller underhåll och drift av väderstationen och löpande presentation av mätresultaten.

SYDKUSTSOL® Ekonomisk Förening

SYDKUSTSOL® ek.för. bildades den 10 februari 2016 med syftet att etablera solskenstidmätning på sydkusten.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet med mätning och leverans av väderdata.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att marknadsföra affärsverksamheten, etablera och underhålla föreningens utrustning för mätning, sammanställning och presentation av väderdata samt ordna möten och sammankomster för att sprida kunskap om den skånska sydkustens vädersituation.

Styrelsen utgörs av:

  • Anders Kristiansen, Bingsmarken
  • Per-Olof Olsson, Beddingestrand
  • Hans Hallgren, Ö Vemmenhög
  • Göran Pettersson, Abbekås
  • Ulf Bingsgård, Trelleborg

Revisor är Marie Johansson, Abbekås
Rådgivare är Mats Andersson, meteorolog

e-post: anders.kristiansen@skivarp.se  tel: 070-557 47 48
Adress:  Sjövägen 3, Bingsmarken 274 54 Skivarp