Väderstationen

SYDKUSTSOL® mäter solskenstid, solinstrålning, vindriktning, vindhastighet, nederbörd och lufttemperatur med en väderstation som finns på den skånska sydkusten i Abbekås hamn.

Vi visar på att sydkusten är särskilt solig och solsäker. Vetskapen om detta tror vi är en fördel i marknadsföringen för företag som verkar i södra Skåne. Vi tror också att människor gärna besöker sydkusten och tar med sig hem upplevelsen av den soliga kusten. Vi tror också att de som bor här på sydkusten har en stark upplevelse av den lysande kraft som solen är.

SYDKUSTSOL® erbjuder väderdata på vår hemsida över internet, via vår hemsida över mobilen.

Söker du historiska väderdata för en längre tidsperiod, lägg då gärna in en beställning.

Med SYDKUSTSOL® vill vi sätta sydkusten på solkartan, Det medför en stor fördel för människor som vill bedriva uteliv med rekreation och upplevelser. Den skånska sydkusten är ett sammantaget kustområde i Skurups, Trelleborgs och Ystad kommuner.

De vi bedömer har nytta av aktuell väderinformation är besöksnäringsföretag, boende, fastighetsmäklare, golfklubbar, gästhamnar, båtklubbar, hotell, restauranger och handel.
En solsäker sydkust har en positiv inverkan på inflyttningen, omsättningen av bostäder och fastighetspriser, vilket gynnar de boende.

SYDKUSTSOL® ek.för. bildades den 10 februari 2016 med syftet att etablera solskenstidmätning på sydkusten.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet med mätning och leverans av väderdata.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att marknadsföra affärsverksamheten, etablera och underhålla föreningens utrustning för mätning, sammanställning och presentation av väderdata samt ordna möten och sammankomster för att sprida kunskap om den skånska sydkustens vädersituation.

Styrelsen utgörs av:

  • Anders Kristiansen, Bingsmarken
  • Per-Olof Olsson, Beddingestrand
  • Hans Hallgren, Ö Vemmenhög
  • Göran Pettersson, Abbekås
  • Ulf Bingsgård, Trelleborg

Revisor är Marie Johansson, Abbekås
Rådgivare är Mats Andersson, meteorolog

e-post: anders.kristiansen@skivarp.se  tel: 070-557 47 48
Adress:  Sjövägen 3, Bingsmarken 274 54 Skivarp