På sydkusten lyser solen mer

Skånes sydkust har en stark fördel med sol, bad och boende.
Följ SYDKUSTSOL® som har en egen väderstation med fokus på att mäta soltiden.
Vi mäter också temperatur, nederbörd och vind.

20:00

2023-02-07

Sol

Idag har solen lyst 0 timmar

Vind

Vindhastighet 0,4 m/s 

Byvind 1,2 m/s

Vind från

Lufttemperatur

Just nu ӓr temperaturen -1°C

Känns som 0°C

Nederbörd

Senaste timmen 0,0 mm

Senaste dygnet 0,0 mm

Dygnsavläsning sker klockan 7.00 varje morgon (enl. SMHI standard)

20:00

2023-02-07

Sol

Idag har solen lyst 0 timmar

Vind

Vindhastighet 0,4 m/s 

Byvind 1,2 m/s

Vind från

Lufttemperatur

Just nu ӓr temperaturen -1°C

Känns som 0°C

Nederbörd

Senaste timmen 0 mm

Senaste dygnet 0 mm

Dygnsavläsning sker klockan 7.00 varje morgon (enl. SMHI standard)

 
Sjöfartsverket mäter havsnivån och vattentemperaturen i Ystad.
 
Skurups Elverk AB mäter vattentemperaturen i Abbekås och Bingsmarken.
 
Trelleborgs Kommun mäter vattentemperaturen i Beddingestrand, Skåre och Dalabadet

SMHI mäter soltiden i Lund. Vi mäter soltiden i Abbekås på sydkusten.
Vår väderstation är ett solklart initiativ för Skåne.
Bli medlem i SYDKUSTSOL® och stöd driften av väderstationen.

GDPR
Vi registrerar inte den som besöker vår hemsida.

SVT / Solligan

Solligan i SVT

SOLLIGAN 2021 startade midsommarafton och pågick hela sommaren. Vi lade in våra mätvärden varje vecka som jämförelse med övriga Sverige.
 
Vår kust har också ett annat fenomen, det förekommer ofta soldis. Höga moln som solen visserligen lyser igenom men inte förmår leverera den effekt som krävas för att bli solskenstid enligt normen hos SMHI.
Ändå har vi vackert väder här på sydkusten i Skåne.

Våra soltimmar sommaren 2021, jämförda med SVT Solligan

Vår egen  sammanställning för samma tid som SVT Solligan

Solligan på SVT visar antal soltimmar på olika platser i Sverige.

Här kan du se Solligan på SVT under tidigare år tillbaka till 1990.

Bli medlem

Ett medlemskap i SYDKUSTSOL® innebär att du får tillgång till den väderinformation som framställs av våra mätinstrument. Du får också del i annan information när vi arrangerar konferens eller föredrag inom området.

 Medlemsavgifter: 

Fysiska personer (Privatperson) 200 kr
Juridiska personer (Företag/Föreningar) 200 kr + 500 kr i serviceavgift

Om du är intresserad att teckna andelar då kontaktar du oss via e-post eller telefon
En andel: 1 000 kr
Fem andelar: 5 000 kr
Tio andelar: 10 000 kr
Andra antal: välj själv antal andelar, multiplicera med 1000 kr.

Efter styrelsens behandling av din ansökan sänds ett välkomstbrev med e-post.
Det innehåller information om hur medlemsavgiften ska betalas.

Ladda hem och skriv ut ansökningsblanketten nedan

GDPR
Vi använder dina uppgifter till vårt medlemsregister. Dina uppgifter används för att hålla kontakt med dig,skicka ut anmodan om att betala nästa årsavgift, kalla dig till års-stämman, informera om nyheter i föreningen, bjuda in till seminarier etc. 
Om du inte vill detta så medför det att du heller inte accepterar att vara medlem. Valet är ditt. Den dag du inte längre är medlem så raderas dina uppgifter. Vi för inget register över avgångna medlemmar.

Bli medlem direkt!

Här kan du som privatperson stödja oss och på ett enkelt sätt bli medlem.

Fyll i formuläret nedan. Skicka. Vi får mejl och registrerar dig.
Betala medlemsavgiften till bankgiro 5117-7772OBS! Lämna besked vem du är som betalar.
Medlemsavgift privatperson 200 kr.
När medlemsavgiften har kommit in på föreningens bankkonto registreras du som medlem.

Sydkustsol återkommer när avgiften är inbetalt till vårt bankgiro.

Väderstationen

SYDKUSTSOL® mäter solskenstid, vindriktning, vindhastighet, nederbörd och lufttemperatur med en väderstation som finns på den skånska sydkusten i Abbekås hamn.

Vi visar på att sydkusten är särskilt solig och solsäker. Vetskapen om detta tror vi är en fördel i marknadsföringen för företag som verkar i södra Skåne. Vi tror också att människor gärna besöker sydkusten och tar med sig hem upplevelsen av den soliga kusten. Vi tror också att de som bor här på sydkusten har en stark upplevelse av den lysande kraft som solen är.

Fördelen med en solsäker sydkust kan användas inför solcellsinstallation eller för att bara sprida vetskapen om den solsäkra sydkusten.  

SYDKUSTSOL® erbjuder väderdata på vår hemsida över internet, via vår hemsida över mobilen.

Söker du historiska väderdata för en längre tidsperiod, lägg då gärna in en beställning.

Med projektet Mäta soltiden på Sydkusten ville vi sätta sydkusten på solkartan, Det medför en stor fördel för människor som vill bedriva uteliv med rekreation och upplevelser. Den skånska sydkusten är ett sammantaget kustområde i Skurups, Trelleborgs och Ystad kommuner.

De vi bedömde skulle ha nytta av solskenstiden är besöksnäringsföretag, boende, fastighetsmäklare, golfklubbar, gästhamnar, båtklubbar, hotell, restauranger och handel. En solsäker sydkust kommer att ha en positiv inverkan på inflyttningen, omsättningen av bostäder och fastighetspriserna, vilket gynnar de boende. 

Genom hela tiden aktuell väderinformation som lätt nås via hemsidan, så kan besökaren och turisten jämföra solsäkerheten på sydkusten med andra destinationer. Detta medför högre besöksfrekvens och längre perioder som man stannar.

Projektet som SYDKUSTSOL® har investerat i, kunde etableras med stödmedel från EU och Leader samt med medlemsinsatser. Nu är projektet avslutat och resultatet har gått i förvaltning som föreningen ansvarar för. Det gäller underhåll och drift av väderstationen och löpande presentation av mätresultaten.

SYDKUSTSOL® Ekonomisk Förening

SYDKUSTSOL® ek.för. bildades den 10 februari 2016 med syftet att etablera solskenstidmätning på sydkusten.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet med mätning och leverans av väderdata.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att marknadsföra affärsverksamheten, etablera och underhålla föreningens utrustning för mätning, sammanställning och presentation av väderdata samt ordna möten och sammankomster för att sprida kunskap om den skånska sydkustens vädersituation.

Styrelsen utgörs av:

  • Anders Kristiansen, Bingsmarken
  • Per-Olof Olsson, Beddingestrand
  • Hans Hallgren, Ö Vemmenhög
  • Göran Pettersson, Abbekås
  • Ulf Bingsgård, Trelleborg

Revisor är Marie Johansson, Abbekås
Rådgivare är Mats Andersson, meteorolog

e-post: anders.kristiansen@skivarp.se  tel: 070-557 47 48
Adress:  Sjövägen 3, Bingsmarken 274 54 Skivarp